Bandextrapolering är en förbättringsteknik som gör det möjligt att framhäva eller undertrycka vissa frekvenser.     
Följande skjutreglage finns i området Spectral Remixer:
Hög frekvens
Ökar nivån för de höga frekvenserna.
Ren signal
Här anges nivån för originalsignalen.
Låg frekvens
Ökar nivån för de låga frekvenserna.
Följande skjutreglage finns i området Filter:
Hög frekvens
Här anges den gräns ovanför vilken höga frekvenser ska förstärkas.
Låg frekvens
Här anges den gräns under vilken låga frekvenser ska förstärkas.
 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Bandextrapolering