Funktionen för Brusanalys använder sig av en markerad sektion i ljudfilen och ett referensljud i form av brus. Det här referensljudet används sedan för att undertrycka bruset.   


Brusanalys