Filterverktygslådan ger dig en möjlighet att definiera dina egna ljudfilter.    
Följande inställningsalternativ finns:
Kryssrutan
Användardefinierad filterverkan
Aktiverar alternativet för ändring av bilder som ändras med handtag.
Bild
Användardefinierad filterverkan
Här kan du själv definiera ett filter genom att skapa en egen filterkurva.
Knapp
Växlar mellan en linjär och en logaritmisk skala för visningen av frekvensbegränsningen.
Följande inställningsalternativ finns i området Bandpassfilter:
Kryssrutan
Bandpassfilter
Lägger till ett bandpassfilter som inte begränsar vissa frekvensområden.
Skjutreglaget
Övre gräns
Här anges den övre gränsfrekvensen för bandpassfiltret.
Skjutreglaget
Nedre gräns
Här anges den nedre gränsfrekvensen för bandpassfiltret.
Följande kryssrutor finns i området Bandspärrfilter:
Centrera
Infoga upp till tre notchfilter och bandpass-stopp som begränsar vissa frekvensområden. Du kan ange frekvens för varje notchfilter med hjälp av skjutreglage.
 


Filterverktygslåda