Kamerabrusreducering minskar det surrande ljud samt de övriga störande bakgrundsljud som är vanligt förekommande vid videofilmning.   
Följande inställningsalternativ finns tillgängliga:
Bild
Brusreduceringsnivå
Här visas signalen i grafisk form.
Skjutreglaget
Reduktionsnivå
Här anges hur kraftig filtreringen av störningar ska vara.
 


Kamerabrusreducering