Med Klickreduktion kan ljudfiler rensas från störande ljud som klickningar eller knaster.      
Följande inställningsalternativ finns i området Klickreduktion:
Kryssrutan
Klickreduktion
Tar bort störande ljud, t.ex. klickningar som kan vara orsakade av repor i en vinylskiva.
Skjutreglaget
Detektionströskel
Här anges hur kraftig en störning måste vara för att den ska uppmärksammas och filtreras bort.
Skjutreglaget
Maximal längd
Här anges den maximala tid som en störning ska filtreras.
Kryssrutan
Hög kvalitet
Här används filter av högre kvalitet. En nackdel är att funktionen tar en stor del av datorns arbetskapacitet i anspråk.
Följande inställningsalternativ finns i området Knasterreduktion:
Kryssrutan
Knasterreduktion
Funktionen tar bort strörningar från ljudfiler, t.ex. knaster som kan vara orsakat av damm eller nålljud.
Skjutreglaget
Detektionströskel
Här anges hur kraftig en störning måste vara för att den ska uppmärksammas och filtreras bort.
Skjutreglaget
Reduktionsnivå
Här anges hur kraftig filtreringen av störningar ska vara.
Kryssrutan
Automatisk återställning
Väljer automatiskt optimala värden för både området Klickreduktion och Knasterreduktion. Markera kryssrutorna för de områden som ska justeras och markera kryssrutan Automatisk återställning.
 


Klickreduktion