Korrigering av DC-offset förbättrar inspelningar gjorda med dåligt kalibrerad utrustning (som inte är centrerad till nollpunkten).   


Korrigering av DC-offset