Klickreduktion lägger till viddtoppar som är högre än värdet och därför har klippts bort när de importerades till Nero WaveEditor.   
Följande skjutreglage finns: 
Detektionströskel

Här anges den volym vid vilken tidigare bortklippta amplitudtoppar ska återskapas.

Förstärkningsändring

Återskapar borttagna amplitudtoppar. Om värdet sätts för högt blir topparna återigen för höga och klipps bort när ljudfilen har sparats.

 


Ta bort klipp