Verktyget Brusport undertrycker tysta partier i signalöverföringen. Ett av dess användningsområden är att motverka att brus hörs. Brusporten tillhör kategorin dynamikprocessorer.      
Följande skjutreglage finns:
Tröskel
Här anges ett minimivärde i dB under vilket ljudfilen dämpas helt. Man kan alltså säga att porten är stängd om dB-värdet är för lågt.
Attacktid
Här anges den tid i millisekunder som tröskelvärdet måste överskridas för att porten ska öppnas igen, d.v.s. återigen släppa igenom ljud.
Releasetid
Här anges den tid i millisekunder som tröskelvärdet måste underskridas för att porten ska stängas igen, d.v.s. dämpa allt ljud.
Följande alternativknappar finns i området Kanalläge:
Länkad
Om alternativknappen Länkad är markerad öppnas brusporten för båda kanalerna samtidigt när ljudnivån för den ena eller båda kanalerna överskrider tröskelvärdet.
Oberoende
Om alternativknappen Oberoende är markerad öppnas brusporten individuellt för de båda kanalerna när ljudnivån i någon av kanalerna överskrider tröskelvärdet.
Den här inställningen är endast relevant för ljudfiler med stereoljud.
 


Brusport