Vektyget Deesser används för att ta bort brus i form av störande väsljud från inspelat tal och musik.   
Följande skjutreglage finns i området Deesser:
Tröskel
Här anges med ett decibelvärde den nivå ovanför vilken brus ska dämpas. Om det valda värdet är mycket lågt kommer även mycket svagt brus att dämpas.
Förminskning
Här anges hur kraftigt bruset ska dämpas, eller om det t.o.m. ska filtreras bort fullständigt.
Följande skjutreglage finns i området Svarstid: 
Attacktid
Här anges vilken längd bruset måste ha för att en filtrering ska göras.
Releasetid
Anger den tidslängd som filtreringen ska göras.
 


Deesser