Med verkyget Dynamisk processor kan du förändra förhållandet mellan ingångs- och utgångsvolymerna. Du kan t.ex. förstärka låga ljud och därigenom förändra ljudfilens dynamiska intryck.  
Följande inställningsalternativ finns:  
Bild
Egenskaper
Visar förhållandet mellan ingångs- och utgångsvolymerna. X-axeln representerar utgångsvolymen och y-axeln ingångsvolymen.
Skjutreglaget
Attacktid
Här anges den tid det tar innan effekten hörs i sin fulla omfattning.
Skjutreglaget
Releasetid
Här anges den tid det tar tills dess att effekten inte längre hörs.
Kryssrutan
Film
Om den här kryssrutan är markerad beräknas effekten för samtliga kanaler på samma sätt. Kryssrutan kan endast markeras om en ljudfil med surroundljud bearbetas.
 


Dynamisk processor