Verktyget karaokefilter används för ljudfiler i stereo och filtrerar bort de frekvenser som är likadana i båda kanalerna. På äldre inspelningar utgör dessa identiska frekvenser ofta ljudfilens röstinnehåll. I de fall där röstinnehållet inte är jämt fördelat på de båda kanalerna kan du göra justeringar för detta.   
Följande skjutreglage finns:    
Röstpanorering
Här väljer du hur filtreringen ska göras med avseende på kanal och intensitet.
Förstärkning Kompensation
Ökar volymen hos ljudfilen, då volymen har sänkts som ett resultat av filtreringen.
I området Röstfrekvensband anges frekvensband för rösten. Följande skjutreglage finns:
Nedre frekvens
Här anges den nedre gränsfrekvensen för röstområdet. Ett typiskt värde för denna gräns är 100 Hz.
Övre frekvens
Här anges den övre gränsfrekvensen för röstområdet. Ett typiskt värde för denna gräns är 8000 Hz.
 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Karaokefilter