Verktyget Pitchavstämning används för att förändra tonhöjden under en kort tidsperiod, och kan t.ex. korrigera en inspelad sångröst där vissa toner inte är korrekta.     
Följande inställningsalternativ finns i området Korrigering:
Kryssrutan
Korrigering
Korrigerar felaktiga ljud.
Stapel
Korrigerade
Den gröna pilen indikerar hur hög grad av korrektion som används.
Skjutreglaget
Referens
Här anges vilket referensljud som används för korrektionen.
Skjutreglaget
Bindning
Här anges hur lång en korrigering ska vara. Ett lägre värde ger en kortare korrektionstid för ett felaktigt ljud.
Listrutan
Skala
Här anges vilken skala som ska användas. Den mest använda skalan i Europa är Equally Tempered Chrome.
Följande inställningsalternativ finns i området Vibrato:
Kryssrutan
Vibrato
Förändrar ljudet, både höga och låga frekvenser. Den här funktionen får en röst att ”vibrera”.
Skjutreglaget
Frekvens
Här anges med vilken frekvens som ändringarna ska göras.
Skjutreglaget
Djup
Här anges med vilken intensitet som ändringarna ska göras.
 


Pitchavstämning