Med verktyget Stereoprocessor kan du manipulera stereoljudet i en ljudfil.  
I området Vänster ut anges utdataintensitet för den vänstra högtalaren. Följande skjutreglage finns:
Vänster in
Här anges nivån för den ingångssignal för vänster kanal som skickas till den vänstra högtalaren.
Höger in
Här anges nivån för den ingångssignal för höger kanal som skickas till den vänstra högtalaren.
I området Höger ut anges utdataintensitet för höger högtalare. Följande skjutreglade finns:
Vänster in
Här anges nivån för den ingångssignal för höger kanal som skickas till den vänstra högtalaren.
Höger in
Här anges nivån för den ingångssignal för höger kanal som skickas till den vänstra högtalaren.
Följande skjutreglage finns i området Stereoinställningar:
Fasförskjutning
Kompenserar för tidsförskjutningar mellan vänster och höger kanal.
Stereovidgning
Ger en stereoliknande känsla åt en ljudfil med monoljud. Om du använder den här funktionen på en ljudfil med stereoljud ökar stereokänslan ytterligare.
 


Stereoprocessor