Med verktyget Stereoprocessor kan du manipulera stereoljudet i en ljudfil.  
I området Vänster ut anges utdataintensitet för den vänstra högtalaren. Följande skjutreglage finns:
Vänster in

Här anges nivån för den ingångssignal för vänster kanal som skickas till den vänstra högtalaren.

Höger in

Här anges nivån för den ingångssignal för höger kanal som skickas till den vänstra högtalaren.

I området Höger ut anges utdataintensitet för höger högtalare. Följande skjutreglade finns:
Vänster in

Här anges nivån för den ingångssignal för höger kanal som skickas till den vänstra högtalaren.

Höger in

Här anges nivån för den ingångssignal för höger kanal som skickas till den vänstra högtalaren.

Följande skjutreglage finns i området Stereoinställningar:
Fasförskjutning

Kompenserar för tidsförskjutningar mellan vänster och höger kanal.

Stereovidgning

Ger en stereoliknande känsla åt en ljudfil med monoljud. Om du använder den här funktionen på en ljudfil med stereoljud ökar stereokänslan ytterligare.

 


Stereoprocessor