Verktyget Tidskorrigering ändrar uppspelningshastigheten utan att tonhöjden förändras.    
Följande inställningsalternativ finns i områdetModifieringsfaktor för tidsskalning:
Alternativknapp
Procent
Ändra uppspelningshastigheten procentuellt. Värdet kan anges direkt i indatafältet eller med hjälp av skjutreglaget.
Alternativknapp
Beats per minut
Ändrar uppspelningshastigheten till ett förvalt värde i beats per minut (bpm). Värdet kan anges direkt i indatafältet.
Listrutan
Optimering
Här anges vilken typ av musik som ljudfilen innehåller, vilket ger en bättre möjlighet att optimera de förändringar som kan göras av ljudet.
 


Tidskorrigering