Verktyget Transponera förändrar tonhöjden. Den här funktionen kan medföra att ljudfilens längd förändras, men dess längd kan bibehållas med hjälp av en speciell funktion. Det går dock att justera ljudfilens längd för att motverka en förändrad uppspelningshastighet.    
Följande inställningsalternativ finns:
Skjutreglaget
Intervall
Ändrar ljudfilens tonhöjd.
Skjutreglaget
Finavstämning
Ger en möjlighet till finjusteringar om det uppstår distortion när du väljer att behålla ljudfilens originallängd.
Kryssrutan
Behåll originallängd
Bevarar ljudfilens originallängd.
 


Transponera