Via fönstret Generator för testton kan du infoga en testton i ljudfilen.  
Du öppnar fönstret via Redigera > Infoga testsignal på menyraden.
Följande inställningsalterantiv finns i området Gemensamma inställningar:
Inmatningsfältet
Längd
Här anges testsignalens längd i sekunder.
Skjutreglaget
Vidd
Här anges testsignalens amplitud, oavsett vilken sorts testsignal som används.
Följande inställningsalternativ finns i området Toner:
Alternativknapp
Toner
Om du markerar den här alternativknappen infogas en testsignal i form av en ton. Knappen aktiverar även det område där du kan göra inställningar och välja vågform, start- och slutfrekvens för testsignalen.
Listrutan
Vågform
Här väljer du vilken vågform som ska användas för testsignalen.
Inmatningsfältet
Början
Här anger du ett värde för testsignalens startfrekvens.
Inmatningsfältet
Slutfrekvens
Här anger du ett värde för testsignalens slutfrekvens.
Följande inställningsalternativ finns i området Brus:
Alternativknapp
Brus
Om du markerar den här alternativknappen infogas en testsignal i form av brus. Knappen aktiverar även det område där du kan välja vilken sorts brus som ska användas.
Listrutan
Färg
Här väljer du vilken brustyp som ska användas. Vitt ger ett brus med hög volym, Rosa ger ett brus med mellanhög volym och Brunt ger ett brus med låg volym.
 


Fönstret Generator för testton