Via Nero WaveEditor kan du aktivera automatisk pausdetektion för ljudfilen.   
Du öppnar fönstret Pausdetektion via Redigera > Pausdetektion på menyraden.
Följande alternativknappar finns i området Handling som ska utföras:
Infoga spårdelningar
Infogar spårdelningar vid identifierade pauser.
 
Radera pauser
Raderar identifierade pauser
 
Inför spårdelningar och raderar pauser
Raderar identifierade pauser och ersätter dem med spårdelningar.
 
Följande inställningsalternativ finns i området Identifieringsinställningar:
Inmatningsfältet
Minsta pauslängd
Här anger du den minimilängd som en paus i en ljudfil måste ha för att upptäckas av den automatiska pausdetektionen. Värdet anges i sekunder.
Inmatningsfältet
Minsta sånglängd
Här anger du den minimilängd som en sång måste ha för att den ska anses vara en hel sång. Värdet anges i sekunder.
Skjutreglaget
Tröskel
Här anger du ett tröskelvärde för hur låg volymen i en ljudfil ska vara för att denna del av ljudfilen ska anses vara en paus.
 


Fönstret Pausdetektion