Via Nero WaveEditor kan du omvandla samplingsformatet.  
Du öppnar fönstret Omvandla inställningar för samplingsformat via Redigera > Omvandla samplingsformat på menyraden.
Följande listrutor finns i området Samplingsformat:  
Samplingshastighet
Här väljer du vilken samplingsfrekvens som ska användas. Standardhastigheten är44100 Hz (CD).
Bitdjup
Här väljer du vilket bitdjup som ska användas. 16 bitar (cd och dat) är standardinställning.
Följande inställningsalternativ finns i området Kanaler:
Alternativknappar
Kanaler
Här väljer du olika utgångstyper. Med valet Surround 5.1 och 7.1 kan du skapa en surroundljudfil med fem eller sju kanaler.
Listrutan
Metod för nedkonvertering
Här omvandlas en ljudfil med surroundljud till en ljudfil med vanligt stereoljud, till en ljudfil med stereoljud och virtuell surroundeffekt för hörlurar, eller till en ljudfil med stereoljud och virtuell surroundeffekt för högtalare.
Dessa val kan endast göras vid omvandling av en ljudfil med surroundljud.
Följande listruta finns i området Konverteringsinställningar: 
Anti-aliasingfilter
Här väljer du vilken sorts antialiasingfilter som ska användas.
 
Samplingshastighet
Samplingshastigheten anger frekvensen som en signal samplas per tidsintervall. Den mäts i samplingsvärde per sekund. Ju högre samplingshastighet, desto exaktare mätning och bättre ljudkvalitet.
Bit-Tiefe
Bitdjupet anger hur exakt en svängningsvibration kan mätas. Ju högre värde, desto exaktare mätning och bättre ljudkvalitet.


Fönstret Samplingsformatinställningar