Huvudfönstret visas när Nero WaveEditor startas. Det är uppdelat i en menyrad och ett verktygsfält och ett flertal visningslägen längst ned i fönstret.    
När du öppnar en ljudfil visas den som en s.k. peakfil i ljudfönstret i form av en grafisk bild med toppnivåer i visningsläget wavedisplay. Det finns ytterligare två visningslägen som kan användas i ljudfönstret: spektrogramdisplay och waveletdisplay.   


Huvudfönster