Följande menyer finns tillgängliga på menyraden: 
Fil
Öppnar menyn Arkiv, där vanliga Windows-kommandon som Öppna, Spara och Stäng finns tillgängliga.
Redigera
Öppnar menyn Redigera som bland annat innehåller de från Windows välbekanta filredigeringsfunktionerna Klipp ut, Kopiera och Ta bort. Här kan du även förändra en ljudfil på olika sätt, infoga filer och spårdelning, samt aktivera automatisk pausdetektering.
Visning
Öppnar menyn Visa där du kan göra individuella anpassningar av menyraden och verktygsfältet och förstora eller förminska visningen av projektet. Här kan du även välja mellan olika sätt att visa ljudfiler, visa eller dölja fönster, samt visa information om den inlästa ljudfilen.
Audio
Öppnar menyn Ljud som innehåller funktioner för inspelning och uppspelning av ljudfiler.
Volym
Öppnar menyn Volym med alternativet för att ändra volym i den öppnade ljudfilen. Du kan även välja bland olika metoder för att tona in och tona ut.
Verktyg
Öppnar menyn Verktyg där du kan redigera den öppnade ljudfilen med hjälp av en mängd verktyg.
Effekter
Öppnar menyn Effekter som innehåller alternativet för att redigera öppnade ljudfiler med en mängd effekter.
Förbättring
Öppnar menyn Förbättring som innehåller alternativet att redigera ljudet för den öppnade ljudfilen.
Pluginprogram
Öppnar menyn Pluginprogram där du kan göra inställningar för DirectX- samt VST- pluginprogram.
Fönster
Öppnar menyn Fönster där du kan stänga samtliga öppna fönster på enda gång.
Alternativ
Öppnar menyn Alternativ där du kan konfigurera programmet.
Hjälp
Öppnar menyn Hjälp där du kan öppna onlinehjälp och visa versionsnummer och andra registreringsuppgifter.
 


Menyrad