Följande inställningsalternativ finns under posten Volym > Tona ut på menyraden. 

Tona ut Sinus .  

Tona ut Eponential .  

Tona ut Linjär .  

Tona ut Logaritmisk .  

Följande inställningsalternativ finns under posten Volym > Tona in på menyraden. 

Tona in Sinus .  

Tona in Exponential .  

Tona in Linjär .  

Tona in Logaritmisk .  

 


Metoder för att tona in och tona ut