Följande inställningsalternativ finns under posten Volym > Tona ut på menyraden. 
Tona ut Sinus .  
Tona ut Eponential .  
Tona ut Linjär .  
Tona ut Logaritmisk .  
Följande inställningsalternativ finns under posten Volym > Tona in på menyraden. 
Tona in Sinus .  
Tona in Exponential .  
Tona in Linjär .  
Tona in Logaritmisk .  
 


Metoder för att tona in och tona ut