Verktygsområdet kan bestå av upp till tre verktygsfält: Verktygsfältet Standard, Verktygsfältet Transport och Vertikal zoom . Du kan anpassa verktygsområdet genom att välja önskade verktygsfält via menyn Visa.
Följande knappar finns i Verktygsfältet Standard: 
Skapar en ljudfil.
Öppnar en befintlig ljudfil.
Sparar ljudfilen.
Klipper ut det markerade avsnittet och sparar det i urklipp.
Kopierar det markerade avsnittet och sparar det i urklipp.
Klistrar in innehållet från urklipp vid den markerade punkten.
Ångrar den senaste åtgärden.
Återställer den senaste åtgärden som du har ångrat.
Markerar allt innehåll i ljudfilen.
Zoomar in visningen av ljudfilen.
Zoomar ut visningen av ljudfilen.
Zoomar in visningen av ljudfilen så att den markerade sektionen fyller ut fönstret.
Zoomar ut visningen av ljudfilen så att hela projektet visas.
Följande knappar finns i Verktygsfältet Transport:
Öppnar fönstret Inspelningskonsol.
Spelar upp det markerade avsnittet i ljudfilen.
Spelar upp hela ljudfilen.
Spelar upp ljudfilen i en slinga när du klickar på knappen Spela upp.
Stoppar uppspelningen av ljudfilen.
Pausar uppspelning av ljudfilen. Endast tillgängligt vid uppspelning av en ljudfil.
Följande nedrullningsbara meny finns i Vertikal zoom:
Vertikal zoom
Du kan välja vertikal zoom för ljudfilen.
 
 


Verktygsfältsområdet