Längst ned i fönstret kan flera visningslägen öppnas via menyn Visa.
Följande alternativ finns på menyn Visa:      
Nivåmätare
Öppnar fönstret Transport, i vars vänstra del du kan se en visualisering av ljudets rumsliga utbredning. Du kan också återge ljudfilen i fönstrets högra del, och ändra volym och användningen av högtalarna.
Spektrumanalysator
Öppnar fönstret Spektrumanalysator där ljudfilens frekvensinnehåll visas grafiskt under uppspelningen.
Redigeringshistorik
Öppnar fönstret Redigera historik där en lista över samtliga de redigeringar som har gjorts av ljudfilen visas. Du kan här gå tillbaka till valfritt steg i redigeringen av ljudfilen eller återställa ljudfilen till sitt ursprungsskick.
Statusfält
Visar Statusfält med varaktigheten för valda ljudavsnitt och hela ljudfilen längst ned i fönstret.
 
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.


Visningsområdet