Nero WaveEditor erbjuder ett flertal alternativ för att redigera ljudfiler. Du kan göra ändringar i filstrukturen (till exempel infoga spårdelningar), ändra volymen för en ljudfil (till exempel normalisera den) och använda andra förbättringsalternativ (till exempel konvertera samplingsformatet).
Följande krav måste uppfyllas:
 
 
 
§
En öppen ljudfil visas i ljudfönstret.

 

 
 
Du kan antingen redigera den fullständiga ljudfilen eller ett speciellt avsnitt.
Om du vill redigera ett speciellt avsnitt i ljudfilen markerar du respektive avsnitt i ljudfönstret.
 


Redigera ljudfil