Gör så här om du vill använda andra förbättringsalternativ för en ljudfil:
1.
Gör så här om du vill omvandla samplingsformatet:
1.
Klicka på Redigera > Omvandla samplingsformat på menyraden.
à
Fönstret Omvandla inställningar för samplingsformat öppnas.
2.
Ange önskade inställningar och klicka på knappen OK.
2.
Om du vill spela upp det markerade avsnittet i ljudfilen baklänges klickar du på Redigera > Omvänd på menyraden.
3.
Om du vill infoga en testsignal i det markerade avsnittet i ljudfilen gör du så här:
1.
Klicka på Redigera > Infoga testsignal på menyraden.
à
Fönstret Generator för testton öppnas.
2.
Ange önskade inställningar och klicka på knappen OK.
à
Testsignalen läggs till i ljudfönstret.
3.
Nu kan du ange testsignalens omfång genom att flytta de gröna pilarna i ljudfönstrets nederkant.
4.
Om du vill tona ut eller tona in en ljudfil före och efter testsignalen flyttar du de blå-gröna pilarna överst i ljudfönstret från vänster till höger.
4.
Gör så här om du vill markera ett specifikt avsnitt med millisekundsnoggrannhet:
1.
Klicka på Redigera > Definiera markörer manuellt på menyraden.
à
Fönstret Egendefinierade markörer öppnas.
2.
Definiera markörerna efter önskemål i områdena Markeringens början och Markeringens slut och klicka på OK.
5.
Gör så här om du vill ändra det markerade avsnittet i ljudfilen med optimerade verktyg, effekter eller en förbättring:
1.
Klicka på respektive alternativ för Verktyg, Effekter eller Förbättring på menyraden.
à
Det aktuella fönstret öppnas.
2.
Gör önskade inställningar och klicka på knappen OK.
è
Du har nu redigerat en ljudfil.
Närliggande ämnen:
Filter


Använda andra förbättringsalternativ