Så här redigerar du strukturen för en ljudfil: 
1.
Gör så här om du vill att tystnad i en låt ska kunna upptäckas automatiskt och sedan kunna uteslutas vid uppspelningen:
1.
Klicka på Redigera > Pausdetektion på menyraden.
à
Fönstret Pausdetektion öppnas.
2.
Ange önskade inställningar och klicka på knappen OK.
2.
Om du vill infoga en spårdelning i en ljudfil för att kunna hoppa direkt till denna punkt med snabbspolningsknapparna klickar du på Redigera > Infoga spårdelning på menyraden.
3.
Gör så här om du vill spara ett spår som har skapats som ett resultat av en infogad spårdelning:
1.
Klicka på Redigera > Spara spår som filer på menyraden.
à
Fönstret Spara spår som separata filer öppnas.
2.
Markera det spår du vill spara, ange ett namn för det och välj önskat filformat.
3.
Klicka på OK.
4.
Gör så här om du vill infoga ytterligare en ljudfil i ljudfönstret och skapa en övertoning mellan två filer:
1.
Klicka på Redigera > Infoga fil på menyraden.
à
Ett fönster öppnas.
2.
Markera önskad ljudfil och klicka på Öppna.
à
Ljudfilen infogas i ljudfönstret.

 

 
 
Om du vill ange en plats där ljudfilen ska infogas måste du klicka på den platsen innan du väljer Redigera > Infoga fil.
 

 

 
 
Övertoning
Med metoden för övertoning kan du kombinera ljudfiler utan att avbryta ljudet för filerna. När du använder övertoning tonas volymen för den första ljudfilen ut i slutet och volymen för nästa ljudfil tonas in i början så att det skapas en smidig övergång mellan ljudet i filerna.
 
 
è
Du har redigerat strukturen i ljudfilen.


Redigera ljudfilsstrukturen