Gör så här om du vill redigera volymen för en ljudfil:
1.
Gör så här om du vill höja eller sänka volymen för det markerade avsnittet i ljudfilen:
1.
Klicka på Volym > Volymändring på menyraden.
à
Fönstret Volymändring öppnas.
2.
Flytta skjutreglaget Volymändring till önskad position.
à
Det valda decibelvärdet visas i fönstret.
3.
Klicka på OK.

 

 
 
Om du ökar volymen stiger alla frekvenser för ljudfilen med angivet decibelvärde. Om du sänker minskar alla frekvenser enligt angivet decibelvärde.
 
 
2.
Om du vill dämpa volymen fullständigt för det markerade avsnittet i ljudfilen klickar du på Volym > Tyst på menyraden.
à
Den volymändring som görs i det markerade avsnittet visas grafiskt i ljudfönstret.
3.
Gör så här om du vill normalisera frekvenserna för det markerade avsnittet i ljudfilen till ett visst decibelvärde: 
1.
Klicka på Volym > Normalisera på menyraden.
à
Fönstret Normalisera öppnas.
2.
Flytta skjutreglaget Normalisera till till önskad position.
à
Det valda decibelvärdet visas i fönstret.
3.
Klicka på OK.
4.
Om du vill tona in eller dölja volymen för det markerade avsnittet i ljudfilen klickar du på Volym > Tona in eller Tona ut på menyraden och väljer önskad metod.
à
Den volymändring som görs i det markerade avsnittet visas grafiskt i ljudfönstret.
è
Du har redigerat volymen för ljudfilen.
Frequenz
Frekvensen anger svängningarna per sekund för ett elektriskt eller magnetiskt fält. För ljudfiler innebär detta att frekvensen ökar med stigande tonhöjd. Enheten är Hertz (Hz). Den högsta magnituden för svänging kallas amplitud.
Normalisering
Normalisering av ljud innebär att analoga och/eller digitala ljudsignaler anpassas till en gemensam ljudnivå.


Redigera ljudfilsvolym