Nero WaveEditor kan användas för att spela in ljud från en identifierad enhet. Inspelningen övervakas i fönstret Inspelningskonsol.


Spela in ljudfil