Du öppnar fönstret Inspelningskonsol via knappen  Nero WaveEditor icn record 18014398548247563 Fönstret Inspelningskonsol i verktygsfältet.
Följande inställningsalternativ är tillgängliga i området Ljudingång i fönstret Inspelningskonsol:   
Knapp
Återvänder till början av en inspelning för att denna ska kunna skrivas över.
Knapp
Lagra en ljudfil.
Knapp
Pausar inspelningen. Endast tillgängligt under inspelning.
Knapp
Hoppar till slutet av en inspelning där inspelningen kan återupptas på nytt.
Listrutan
Ljudingångslinje
Anger vilken ljudingång som ska användas.
Kryssrutan
Digital övervakning
Aktiverar ljudet för ljudkällan så att du kan höra vad du spelar in.
Skjutreglaget
Ingångsnivå
Här kan du justera inspelningsvolymen. Ljudfilens volym bör ligga i det gula området.
Följande alternativknappar finns i området Åtgärd:
Skriv över befintlig inspelning
Skriver över den aktuella inspelningen eller den ljudfil som har öppnats i Nero WaveEditor.
Infoga i inspelning
Infogar inspelningen i en ljudfil på den plats där markören är placerad.
 

 

 
 
Skillnader i inspelningsalternativ mellan Windows XP och Windows Vista/Windows 7
I Windows XP behandlas ljudkortet som en enhet. Om du väljer en enhet får du därför åtkomst till alla inmatningsalternativ i fönstret Inspelningskonsol.
I Windows Vista och Windows 7 behandlas alla inmatningsalternativ som en separat enhet. Inmatningsalternativet för ljudkort måste därför först markeras i fönstret Enhetsinställningar.
Därefter visar alternativet Huvudvolym i fönstret Inspelningskonsol vald ingångsenhet i fönstret Enhetsinställningar.
 
 
Närliggande ämnen:
Enhetsinställningar


Fönstret Inspelningskonsol