Gör så här om du vill spela in en ljudfil:  
1.
Klicka på knappen  Nero WaveEditor icn record 18014398548247563 Spela in ljudfil i verktygsfältet.
à
Fönstret Inspelningskonsol öppnas.
2.
Gör önskade inställningar.
3.
Klicka på knappen  Nero WaveEditor icn record 18014398548247563 Spela in ljudfil för att starta inspelningen.
à
Inspelningsprocessen startar.
4.
Klicka på knappen  Nero WaveEditor icn break 18014398548262923 Spela in ljudfil för att stoppa inspelningen.
à
Inspelningsprocessen avbryts. Du kan återuppta den genom att klicka på knappen  Nero WaveEditor icn record 18014398548247563 Spela in ljudfil.
5.
Om du vill infoga inspelningen i ljudfönstret klickar du på knappen OK.
à
Kanalerna i inspelningen visas som en peakfil i ljudfönstret.
è
Du har spelat in en ljudfil.

 

 
 
Om du klickar på knappen Avbryt i fönstret Inspelningskonsol under en inspelning stoppas inspelningen och fönstret Inspelningskonsol stängs. Inspelningen sparas inte. Om du vill avbryta inspelningen klickar du på knappen  Nero WaveEditor icn break 18014398548262923 Spela in ljudfil i stället för knappen Avbryt.
 


Spela in ljudfil