Gör så här om du vill starta Nero WaveEditor via Nero StartSmart:  
1.
Klicka på ikonen för Nero StartSmart.
à
Fönstret Nero StartSmart öppnas.
2.
Klicka på  Nero WaveEditor startsmart%2024 36028797035370123 Starta programmet.
à
Listan över Nero-program visas.
3.
Välj posten Nero WaveEditor i urvalslistan.
à
Fönstret Nero WaveEditor öppnas.
è
Du har startat Nero WaveEditor via Nero StartSmart.


Starta programmet