Följande inställningsalternativ finns på fliken Avkodare:    
Visningsområdet
Pluginprogram för avkodare
Visar tillgängliga avkodare.
Knapp
Konfigurera
Öppnar ett fönster där ytterligare inställningar kan göras för den valda avkodaren.
Knappen finns inte för alla avkodare.
Knapp
Om
Öppnar fönstret Om där information om den valda avkodaren visas.
Knappen finns inte för alla avkodare.
Knapp
Flytta upp
Flyttar den valda avkodaren ett steg uppåt i listan.
Knapp
Flytta ner
Flyttar den valda avkodaren ett steg nedåt i listan.
Knapp
Artist/Titelinformationslista
Öppnar fönstret Hämta artist-/titelinformation där du kan ange från vilken källa som information om artist och titel ska läsas in.
 


Fliken Avkodare