Följande inställningsalternativ finns på fliken Kodare:    
Visningsområdet
Pluginprogram för kodare
Visar tillgängliga kodare.
Knapp
Konfigurera
Öppnar ett fönster där ytterligare inställningar kan göras för den valda kodaren.
Den här knappen är inte tillgänglig för alla kodare.
Knapp
Om
Öppnar fönstret Om där du kan visa information om den valda kodaren.
Den här knappen är inte tillgänglig för alla kodare.
Knapp
Artist/Titelinformationslista
Öppnar fönstret Hämta artist-/titelinformation där du kan ange från vilken källa som informationen om artist och titel ska läsas in.
 


Fliken Kodare