Följande inställningsalternativ finns på fliken Konverterare:    
Visningsområdet
Pluginprogram för konverterare
Visar tillgängliga konverterare
Knapp
Konfigurera
Öppnar ett fönster där du kan göra ytterligare inställningar för den valda konverteraren.
Knappen finns inte för alla konverterare.
Knapp
Om
Öppnar fönstret Om där du kan se information om den valda konverteraren.
Knappen finns inte för alla konverterare.
Knapp
Artist/Titelinformationslista
Öppnar fönstret Hämta artist-/titelinformation där du kan ange från vilken källa som informationen om artist och titel ska läsas in.
 


Fliken Konverterare