I fönstret Enhetsinställningar i Nero WaveEditor kan du göra inställningar för ljudingång och ljudutgång.    
Du kommer åt fönstret via Alternativ > Enhetsinställningar i menyraden.
Följande nedrullningsbara menyer finns i fönstret Enhetsinställningar:      
Ingångsenhet
Anger ljudenhet för ljudingång (t.ex. en mikrofon).
Utgångsenhet
Specificerar ljudenhet för ljudutgång (exempelvis högtalare).
 


Enhetsinställningar