Följande inställningsalternativ finns på fliken Kataloger:     
Inmatningsfältet
Tillfällig katalog
Anger den mapp som tillfälliga filer ska sparas i. Mappen ska finnas på en enhet med mycket lagringsutrymme. 
Inmatningsfältet
Peakfilkatalog
Här anges den mapp som peakfiler sparas i. Peakfiler är cachefiler som används i Nero WaveEditor för att snabbare kunna öppna ljudfiler. Mappen ska finnas på en enhet med mycket lagringsutrymme. 
Kryssrutan
Återskapa alltid peakfiler
Om kryssrutan är markerad skapas alltid en ny peakfil när en ljudfil öppnas. Om kryssrutan inte är markerad skapas peakfiler som sparas i tillfälliga mappar.
Inmatningsfältet
Min musikkatalog
Anger i vilken mapp filer ska lagras.
Kryssrutan
Starta alltid dialogrutan Öppna fil i Min musikkatalog
När fönstret Öppna öppnas, visar systemet först mappen som är angiven i textrutan Min musikkatalog.
Knapp
Öppnar ett fönster där mappen kan väljas för respektive filer.
 


Fliken Kataloger