Följande inställningsalternativ är tillgängliga på fliken Spara/utgångsinställningar: 
Kryssrutan
Använd dithering vid omvandling till lägre bitdjup
Döljer de ljudfel som uppstår vid omvandling till ett lägre bitdjup med ett knappt hörbart vitt brus. Om dithering inte används kan störningar höras tydligt efter omvandling till ett lägre bitdjup.   
Listrutan
Filter för brusformning
Ange typ av brusformning.   
IIR filter (andra ordningen): Infinite-duration Impulse Response. Använder IIR-filter. IIR-filter ger ett långt och oavbrutet impulssvar. De ger subjektivt generellt sett bättre ljudkvalitet än vad FIR-filter gör, men de har högre interferensenergi utanför det hörbara intervallet. Andra ordningen innebär att en dämpning med 12 dB används.
FIR-filter (3 slag): (Finite Impulse Response). Använder FIR-filter. FIR-filter har ett impulssvar med garanterad begränsad längd. Den här posten väljs som standard.
Kryssrutan
Återställ wave utgångsvolym när Nero WaveEditor stängs
Återställer ljudfilens volym när Nero WaveEditor stängs.
Listrutan
Bitdjup under avspelning
Här anges vilket bitdjup som ska användas vid uppspelning av den öppnade ljudfilen.
Listrutan
Spela surroundljud som
Anger hur surroundljud ska spelas upp.
Flerkanalsljud: Spelar upp surroundljud med samtliga ingående kanaler.
Stereo med Nero Headphone (virtuellt surroundljud): Spelar upp surroundljud som filtreras ned som stereo, med en virtuell surroundeffekt som genereras för hörlurar.
Stereo med Nero VirtualSpeakers (virtuellt surroundljud): Spelar surroundljud som filtreras ned som stereo, och en virtuell ljudeffekt genereras för hörlurar.     
 
IIR-filter
Ett filter är ett system som länkar ihop en ingångssignal med en överföringsfunktion och gör den ändrade signalen tillgänglig vid utgången. Ett filter med oändligt impulssvar (IIR-filter) använder indatavärden och buffrade värden av utgångssignalen.
Bit-Tiefe
Bitdjupet anger hur exakt en svängningsvibration kan mätas. Ju högre värde, desto exaktare mätning och bättre ljudkvalitet.
FIR-filter
Ett filter är ett system som länkar ihop en ingångssignal med en överföringsfunktion och gör den ändrade signalen tillgänglig vid utgången. Med ett filter med begränsat impulssvar (FIR-filter) utgörs utgångssignalen av olika delvis buffrade värden av ingångssignalen.


Fliken Spara/utgångsinställningar