Följande kryssrutor finns på fliken Visa:
Visa axel till vänster om ljudfönstret
Visar en axel till vänster om den grafiska bild av ljudfilen som visas i ljudfönstret. Axeln visar inriktningen för frekvensen i både positivt och negativt område.
Visa tid ovanför ljudfönstret
Visar en tidsaxel över peakfilen för ljudfilen. Tidsaxeln visar varaktigheten för ljudfilen i timmar, minuter, sekunder och milisekunder.
Följ positionslinje under avspelning
Använder en svart linje för att visa den aktuella positionen i den öppnade ljudfilen.
Använd färguppsättningen grönt på svart
Ändrar visningen av den grafiska bilden av peakfilen till att använda grön färg mot en svart bakgrund. Som standard för visningen används en blå färg mot en vit bakgrund.
 


Fliken Visa