Följande inställningsalternativ finns på fliken VST-pluginprogram:  
Visningsområdet
Installerade VST-pluginprogram:
Visa de VST-pluginprogram som är installerade.
Knapp
Radera
Ta bort det valda VST-pluginprogrammet.
Knapp
Lägg till pluginprogram
Öppnar dialogrutan Öppna. Här kan du ange ett nytt VST pluginprogram som ska installeras
Kryssrutan
Inkludera undermappar
Söker efter nya VST-pluginprogram i den angivna mappen och undermapparna.
Knapp
Skanna mapp
Öppnar dialogrutan Öppna. Här kan du ange en mapp som ska sökas igenom efter nya VST-pluginprogram.
 


Fliken VST-pluginprogram